ผลิตภัฑณ์โมโมเอะ นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น - momoejp.com

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เดียร์ ดี เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท เดียร์ ดี เทรดดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออก และเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ และพร้อมให้บริการรับปรึกษาการสร้างแบรนด์ แนวทางการผลิต ทิศทางของตลาด ของสินค้ากลุ่ม Skincare และ Cosmetics ตลอดจนการนำเข้า แบบครบวงจร

บริษัท เดียร์ ดี เทรดดิ้ง จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 สินค้าหลักของบริษัท จะเป็นสินค้ากลุ่ม Skincare และ Cosmetics ที่มีคุณภาพ และได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศ

ปัจจุบัน แบรนด์หลักที่อยู่ภายใต้ บริษัท เดียร์ ดี เทรดดิ้ง จำกัด มีแบรนด์ Jenny Sweet, Jenny Premium, Momoe และ Dreame' ซึ่งเป็นสินค้ากลุ่ม Skincare และ Cosmetics ที่คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากทั้งใน และต่างประเทศ

บริษัท เดียร์ ดี เทรดดิ้ง จำกัด เลือกนำเข้าและผลิตสินค้าจากบริษัทชั้นนำที่รับรองความปลอดภัย และมีใบรับรองอย่างถูกต้อง ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่า สินค้าที่จำหน่ายโดย บริษัท เดียร์ ดี เทรดดิ้ง จำกัด เป็นสินค้าที่คัดสรรคุณภาพ และมีความปลอดภัย 1OO%


ช่องทางการติดตาม

    
© 2019 - www.momoejp.com. All rights reserved.